Frida + Agera / A Non Smoking Generation

För att skapa förutsättningar för unga att engagera sig i tobaksfrågan och samtidigt kunna vara en ambassadör för andra skapade vi Agera – reklambyrån där bara unga ”jobbar”. Agera var en hemsida och en Facebooksida där unga samlades. Det enda som krävdes för att få arbeta på Agera var att man gillade sidan på Facebook. A Non Smoking Generation i samarbete med andra företag skapade olika uppdrag till byrån. De unga medarbetarna bidrog sedan med idéer och fick vara med i framtagandet av dessa.

Ett av uppdragen som Agera fick in kom från ungdomstidningen FRIDA. Uppdraget var att komma på en bra och smart ”anti-tobaksannons” som FRIDA kunde trycka i sina tidningar. Alla medarbetare på Agera fick skicka in sina förslag på hur annonsen skulle utformas. Det vinnande bidraget kom från en 17-årig tjej som hette Natalia. Natalia, från Gävle, fick komma till Stockholm för att ta fram annonsen tillsammans med oss på NSG och reklambyrån Roi. Natalias annons-idé baserades på vad som händer i världen på grund av tobak, ”när du inte orkar bry dig”.  Annonsen trycktes i FRIDA i flera omgångar, spreds på sociala medier och publicerades på Ageras hemsida.

Format: webb, annons
Tidsperiod: mars – juni 2012
Byrå: Roi Division