#jagärinteblind

Den 31 maj varje år anordnas ”World No Tobacco Day”. Dagen instiftades av Världshälsoorganisationen (WHO) med mål att ha en helt tobaksfri dag världen över. Varje år får dagen ett nytt tema, och temat 2013 var ”Stoppa all marknadsföring av tobak”.

Vår insikt var att många av Sveriges ledande politiker inte var medvetna om hur mycket tobaksreklam unga exponeras för idag. Vi ville uppmärksamma dem om detta och bad därför allmänheten att ta bilder på all tobaksreklam de såg i tidningar, bloggar och på tv, och sedan lägga upp dem på Instagram med hashtaggen: #jagärinteblind. Vi samlade in cirka 150 bilder som skrevs ut och sattes ihop till fotoalbum. Albumen skickades till utvalda politiker i syfte att visa just hur mycket tobaksreklam det finns överallt, trots att tobakslagen redan begränsar marknadsföring av tobak.

Vårt syfte var att uppmärksamma vikten av exponeringsförbud (dvs. att man inte får exponera tobak alls, utan att tobak ska säljas i stängda skåp eller under disk) vilket många av våra grannländer infört och därav ser en positiv inverkan på tobaksbruket. Färre unga börjar röka och fler personer lyckas hålla fast vid sitt beslut att sluta, när de inte exponeras för produkterna.

Format: Instagram, Twitter, opinion
Tidsperiod: maj – juni 2013
Byrå: Roi Division