Möte med socialministern: Elever vill ha tobaksfri skoltid

Fredag 20 september besökte en skolklass från årskurs nio på Myrsjöskolan i Nacka Socialdepartementet. Tillsammans med A Non Smoking Generation deltog 18 elever i ett möte med socialminister Lena Hallengren för att ställa sina frågor och berätta varför de vill ha en tobaksfri skoltid.

Var tredje elev i årskurs två på gymnasiet har börjat använda tobak under sin skoltid. För att bättre förstå varför och hur det kan förhindras gör A Non Smoking Generation en årlig Novusundersökning om ungas attityder till tobak. 83 procent av alla tobaksdebuter sker i tonåren och nio av tio 14-18-åringar anger kompisars påverkan som skäl till att börja röka. Tobaksbruk smittar och många lär sig röka och snusa i skolan. För att slippa känna grupptrycket att börja med tobak vill sju av tio ungdomar införa tobaksfri skoltid. Klass 9A2 på Myrsjöskolan i Nacka är inget undantag.

– Nästa år börjar vi gymnasiet. Vi har många kompisar som går gymnasiet nu som röker. Vi vill inte känna trycket att börja röka och snusa på våra nya skolor. Varför gör politikerna inte mer för att skydda oss i skolan? Elev i klass 9A2 på Myrsjöskolan.

Forskning visar att samtliga tobaksprodukter medför allvarliga hälsorisker. Trots det finns i nuläget ingen lag som skyddar skolbarnen från att utsättas för tobak under skoltiden. Lagen om rökfri skolgård omfattar bara cigaretter och reglerar bara skolgården.

– Alla vet att man inte får röka på skolgården, men om man vill röka kan man bara gå in i skogen bakom skolan. Vissa skolor har inte ens en skolgård. Varför finns det inte tillräcklig lagstiftning för att skoltiden ska vara tobaksfri? Elev i klass 9A2 på Myrsjöskolan.

A Non Smoking Generation oroas också över allmänhetens låga kunskap om tobak. Både när det handlar om hur tobak framställs och hur det påverkar miljö, klimat och mänskliga rättigheter, men även när det gäller nikotinets skadeverkningar. Bara fyra av tio elever anger att de har fått ingående information om tobak i skolan.

– 92 procent av alla elever som tagit del av vår föreläsning ”Tobaksbarn – 50 kr och barnarbete på köpet” säger att de blivit motiverade att avstå från tobak. Tyvärr har vi i dagsläget ingen möjlighet att besöka samtliga skolor i Sverige. Alla barn har rätt till en tobaksfri skoltid och att få ta del av den kunskap som motiverar till ett tobaksfritt liv, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation, i ett pressmeddelande.

A Non Smoking Generation efterlyser:

  • En lag om tobaksfri skoltid
  • Krav på ett utbilda om nikotinets och tobakens hälsoeffekter
  • Krav på att utbilda om tobak ur ett hållbarhetsperspektiv

Besöket hos socialministern uppmärksammades även i SVT Nyheter Stockholm, som var på plats för att rapportera och intervjua eleverna.

Om du vill stödja barns rätt till en tobaksfri skoltid, skriv under på tobaksfriskoltid.nu!