Radioreklam ”30 sekunder”

Med syfte att belysa rökning på ett lite nytt sätt i ett för oss nytt media, tog vi fram en radiospot på 30 sekunder med budskapet: Hur du förkortar ditt liv genom rökning.

Spoten sändes i flera av de största radiokanalerna i Sverige under ett par veckor, och fick stor uppmärksamhet. Radioreklamen vann både ”Årets radioreklam” och ett Guldägg i kategorin radio.

Här kan du lyssna på radioreklamen.

Format: radiospot
Tidsperiod: juni – augusti 2012
Byrå: Hummingbirds / Swartling Produktion