Rökning i film och tv

I Stockholms Filmfestivals ungdomstidning 2016 hade vi en annons för att uppmärksamma den vanligt förekommande marknadsföringen av cigaretter genom produktplacering i film och tv.