Tobaksfria dagen 2023: Vi behöver mat, inte tobak

31 maj infaller World No Tobacco Day, en dag som instiftats av Världshälsoorganisationen för att lyfta tobaksfrågan och uppmana världens beslutsfattare att agera för att bekämpa tobaksbrukets skadeverkningar. Med anledning av 2023 års tema ”Vi behöver mat, inte tobak” uppmärksammar vi på A Non Smoking Generation att produkter som dödar inte borde få smaka, efterlikna eller klassas som livsmedel.

Tobak säljs idag i livsmedelsbutiker och kiosker bredvid godis och tuggummin. Nya nikotinprodukter som vitt snus och e-cigaretter har dessutom både liknande smaker och förpackningar. Vad sänder det för signaler till våra barn? I vår nya Novusundersökning uppger 62 procent av unga i 14-18 års ålder att en orsak till att testa nya nikotinprodukter kan vara att de verkar mindre farliga. 49 procent svarar också att tilltalande smaksättningar kan vara en orsak till att testa. Det är hög tid att svenska politiker sätter stopp för tobaksindustrins aggressiva marknadsföring genom att införa ett totalförbud mot all reklam och smaktillsatser i samtliga tobaks- och nikotinprodukter.

På Tobaksfria dagen 2023 lyfter vi ungas rätt att skyddas mot tobaksindustrins vilseledande reklam – där nya nikotinprodukter i princip likställs med livsmedel och framställs som ofarliga. Det är också extremt olyckligt och kontraproduktivt att svenska myndigheter har valt att klassa alla former av snus som livsmedel. Nikotin är allt annat än ofarligt, och ökar risken för allvarliga och vissa potentiellt dödliga sjukdomar, såsom hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, fosterskador och psykiska sjukdomar.

Med anledning av pågående inflation och skenande matpriser är det extra relevant att ifrågasätta tobakens plats i livsmedelsbutiker, och i människors vardag. Det måste bli enklare att handla mer hälsosamt och hållbart, och en effektiv åtgärd för att nå dit är att våra politiker höjer skatterna och priserna på tobaksindustrins alla skadliga produkter.

Genom att skriva under på ett europeiskt medborgarinitiativ kan du visa våra politiker att vi inte accepterar tobaksindustrins strategier som fångar allt fler unga i skadliga nikotinberoenden. Samtidigt visar du ditt stöd för en rad politiska åtgärder som syftar till att uppnå en tobaksfri generation, skriv under här!