Vad gör ditt barn på rasten?

En annons med syfte att belysa svårigheten i att veta vad våra barn har för sig när de är i skolan; att föräldrar ofta är de som får veta sist men samtidigt är de som är viktigast. Annonsen riktar sig till föräldrarna för att lyfta frågan hur viktigt det är att diskutera tobak med våra barn och att vi på A Non Smoking Generation finns som hjälp och stöd.

Format: annons
Tidsperiod: oktober – december 2013
Byrå: inhouse