Vilken sida väljer du?

Med hjälp av ett uppslag illustrerade vi hur skevt arbetet kring unga och tobak ser ut. På vänstra sidan finns anställda på tobaksbolag, som arbetar för att barn och unga ska börja röka. På högersidan finns på A Non Smoking Generation, som arbetar för att barn inte ska börja röka.

Annonsen gick i olika tidningar samt sändes på storbildsskärm på Stureplan under Tobaksfria dagen.

Format: annons, utomhus
Tidsperiod: april – juni 2010
Byrå: Special Branding Projects