Kampanjfilm för tobaksfria dagen 2022 : Stoppa tobaksindustrin – börja rädda planeten

31 maj 2022
 / 
Kampanjfilm för tobaksfria dagen 2022 : Stoppa tobaksindustrin – börja rädda planeten

Inför årets tobaksfria dag har A Non Smoking Generation samlat in videoklipp från ett tiotal olika platser runt om i världen. Klippen vittnar om tobaksindustrins förödande effekter på miljön, från frö till fimp och prilla. Genom att sammanställa dessa till en kort film vill organisationen sprida kunskap om tobak som ett hot mot en global hållbar utveckling. Det skriver Helen Stjerna, A Non Smoking Generations generalsekreterare, i ett pressmeddelande på Via TT.

Den tobaksfria dagen, World No Tobacco Day är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO och infaller den 31 maj varje år. Syftet med World No Tobacco Day är att uppmärksamma behovet av att förebygga alla former av tobak och nikotinberoende. Årets tema är tobakens negativa effekter på vår miljö och med anledning av detta lanserar A Non Smoking Generation nu en kort informationsfilm i samarbete med nio internationella organisationer.

A Non Smoking Generation genomför sedan 2016 en årlig attitydundersökning med hjälp av Novus. Undersökningarna visar bland annat att extremt få känner till att nikotinet i tobaksfritt snus framställs av tobak och omfattar exakt samma hållbarhetsproblem som övriga tobaksprodukter. En förklaring till den låga kunskapsnivån kan vara mediernas sätt att rapportera om tobak och bristen på kritisk granskning.

–       På frågan om man anser att det är viktigt med ett hållbart näringsliv svarar de allra flesta politiker och beslutsfattare ja, men när det kommer till tobaksförebyggande insatser så är det betydligt färre som anser att det bör prioriteras. Vår förhoppning är att vår film ska få fler att vilja ta ställning för våra barns rätt till hälsa och en hållbar framtid utan tobak, säger Helen Stjerna.

Se kampanjfilmen här.

Filmen publicerades den 31 maj 2022 i nio länder genom följande organisationer som medverkat:

–       Den of Hope, Kenya

–       Indonesian Youth Council for Tobacco Control, Indonesien

–       International Youth Tobacco Control, USA

–       Lentera Anak foundation, Indonesien

–      Refleacciona con Responsabilidad A.C, Mexico

–       NoFumadores, Spanien

–       TOFAZA, Zambia

–       UBINIG, Bangladesh

–       Unfairtobacco, Tyskland

Klicka här för att läsa hela pressmeddelandet.