Kanadas regering överväger varningstext direkt på cigaretter

Skärmavbild 2018-11-07 kl. 09.58.57

Kanada kan bli det första landet i världen där enskilda cigaretter märks med varningar om tobakens skadeverkningar. Att införa krav på varningstext direkt på cigaretterna är ett av förslagen i regeringens pågående process med att se över regleringen av hälsovarningar på tobaksprodukter.

Kanadas regering har presenterat ett förslag om att införa varningstexter, såsom ”smoking causes cancer” eller liknande, direkt på enskilda cigaretter. I övervägandet hänvisar regeringen till ny men begränsad forskning som visar att hälsovarningar som placeras direkt på en produkt kan vara effektiva för att göra produkten mindre attraktiv för användare. Idag finns krav på att det ska finnas hälsovarningar inuti eller på cigarettpaketen.

Organisationen The Canadian Cancer Society menar att kravet skulle vara en kostnadseffektiv metod för att nå ut med hälsobudskap till rökare varje dag. De uppmuntrar även regeringens förslag om att uppdatera varningsmärkningen varje år, så att budskapens effekt ökar.

Regeringen överväger också att införa krav på varningstext för andra produkter som i dagsläget inte regleras på samma sätt som cigaretter, exempelvis för vattenpipa och upphettade tobaksprodukter (heated tobacco products).

Uppskattningsvis dör 45 000 personer i Kanada varje år på grund av rökning.

Läs mer hos CTV News.