Katrineholm beslutar om rökfria badplatser

Den nya tobakslagen som börjar gälla i sommar innebär att det blir förbjudet att röka på uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser och fler allmänna platser utomhus. Katrineholms kommun anser att rökförbudet även borde omfatta badplatser och parker.

1 juli blir det rökfritt i fler offentliga miljöer utomhus. Kommunstyrelsen i Katrineholm anser att den nya lagstiftningen även borde omfatta badplatser och parker. På eget initiativ kommer de därför sätta upp skyltar som uppmanar till rökfrihet även på dessa platser. De hoppas att skyltarna skickar signaler som får personer att tänka till innan de utsätter barn och andra för passiv rökning.

Läs mer hos SVT Nyheter.