Konferens och moderering

sidbild_konferens_520x284

I dagarna två har undertecknad tillsammans med Emelie befunnit sig på FHIs konferens 10 år med Sveriges folkhälsopolitik. Två dagar som ägnades åt återblickar från lyckad projekt och strategier samt redovisningar av vilka resultat som uppnåtts. Tydligt framgick att Sverige länge varit ett föregångsland som många sneglat på när det gäller just folkhälsopolitiken. MEN det framgick också att den positionen inte allas var lika tydlig längre.

Undertecknad modererade även det sista seminariet som handlade om målområde 11; Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak och Spel. Där min inledning berörde just denna oro. Är Sveriges folkhälsopolitik för mycket på väg åt det individuella valet?

När det gäller just målområde 11 så finns det något som politikerna måste komma ihåg, här finns ekonomiska intressen på motsatt sida av folkhälsosidan. Detta kräver modiga politiker som vågar ta strukturella beslut och som inte lägger allt ansvar på individen. För sist på konferensen lärde Martin Ingvar oss att vår vilja är inte vår egen den baseras på vad andra gör.

Därför är det viktigt att vi skapar en norm där tobak inte är en självklar del. Då kommer vi kunna nå En Rökfri Generation.