Kostnadsfria nikotinläkemedel lönsamt för samhället

12 september 2022
 / 
Kostnadsfria nikotinläkemedel lönsamt för samhället

Att rökare som vill sluta får tillgång till kostnadsfria nikotinläkemedel skulle vara kostnadsbesparande för samhället. Utöver hälsovinsterna för individen skulle subventionerade nikotinläkemedel innebära att samhället som helhet sparar drygt 2000 kronor per person som blir rökfri. Det visar en ny rapport av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Den nya rapporten Kostnadsfria nikotinläkemedel som stöd till rökstopp, baserad på en hälsoekonomisk analys som har genomförts av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, visar att det skulle vara kostnadsbesparande för hela samhället att erbjuda gratis nikotinläkemedel till rökare som vill sluta. Subventionerade nikotinläkemedel skulle även kunna minska ojämlikheten i hälsa, då rökning är vanligare bland låginkomsttagare med sämre förutsättningar att kunna bekosta nikotinläkemedel.

Enligt Joanna Stjernschantz Forsberg, Enhetschef på Sluta-röka-linjen, försöker hälften av Sveriges rökare sluta varje år, men enbart åtta procent lyckas på lång sikt. Enligt den nya rapporten kan en satsning på subventionerade nikotinläkemedel hjälpa fler att lyckas, då kostnaden inte längre är ett hinder och abstinensbesvären minskar. Analysen i rapporten visar att resultatet i form av minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet skulle väga upp för kostnaderna för själva satsningen. Genom att erbjuda gratis nikotinläkemedel genom en tolv veckors behandling kan samhället som helhet spara över 2000 kronor per person som blir rökfri.

Till skillnad från effekterna på hela samhället skulle en sådan satsning inte vara kostnadsbesparande för Region Stockholm, men ändå kostnadseffektiv sett till hälsovinsterna. Rapportförfattarna föreslår därför att Region Stockholm testar att subventionera nikotinläkemedel, antingen till alla rökare som vill sluta eller till utsatta grupper med stor andel rökare.

A Non Smoking Generation arbetar för att barn och unga inte ska börja använda någon form av tobak, men är såklart också positiva till initiativ som kan hjälpa alla de som redan har fastnat och vill men har svårt att sluta. Gällande tobaksavvänjning är det viktigt att poängtera skillnaden mellan läkemedelsklassade nikotinprodukter och tobaksindustrins nikotinprodukter, såsom e-cigaretter, upphettad tobak, snus och vitt snus. Nikotinläkemedel är godkänt säkra produkter med bevisad effekt som innehåller lägre doser nikotin i syfte att hjälpa användaren att trappa ned för att sedan sluta helt, medan tobaksindustrins produkter innehåller höga doser nikotin i direkt motsatt syfte.

Vill du hjälpa oss att förebygga tobaksbruk bland unga? Stöd vårt arbete här.

Källor: Läkemedelsvärlden och Folkhälsoguiden