Kraftig lobbying från Tobaksindustrin i EU

I förra veckan röstade EUs parlamentsledamöter igenom sin syn på hur det nya tobaksproduktdirektivet (TPD) ska utformas. Direktivet blev tyvärr, som vi befarat, försvagat på många håll. Det som kommit upp i media, i kölvattnet av detta, om lobbyverksamheten från industrins sida är därför viktigt att lyfta och vara medveten om.

Att lobbying från parter som driver ett intresse pågår är inget nytt och är också en naturlig del av politiken. Men många parlamentsledamöter vittnar om ett så kraftigt lobbytryck från tobaksindustrins sida som inte går att jämföra med något annat de varit med om. Siffror som 160 heltidsanställda lobbyister på Philip Morris i EU med enda syfta att påverka TPD vittnar om en abnorm mobilisering från industrins sida. Många argument mot de effektiva förslagen i direktivet som kommer upp i diskussionerna bygger allt för ofta på de argument tobaksindustrin driver. Allt för ofta är det också tomma argument som inte har någon bärkraft.

Christoffer Fjellner bland flera nämner att han träffar alla på lika villkor det han och de andra då missar är att EU skrivit under WHOs tobakskonvention som tydligt går emot möten med tobaksindustrin. I artikel 5.3 framgår detta mycket tydligt. Folkhälsan och tobaksindustrin har olika agendor och befolkningens hälsa ska gå i första hand. Tobak är nämligen inte vilken produkt som helst, det är en produkt som är kraftigt beroendeframkallande, skadlig och på lång sikt dödlig. Att enskilda ledamöter går efter en egen agenda och struntar i riktlinjer och internationella konventioner är långt ifrån okej. Som folkvald representant för Sverige i EU förväntar i alla fall jag mig att ledamöterna följer alla internationella konventioner vi har ratificerat.

Majoriteten av de som börjar gör det innan 18 års ålder vilket vi vet, forskarna vet och de som säljer och marknadsför produkten vet. Det är bara att se till den målgruppsanpassade marknadsföring som idag pågår i Sverige, i europa och i världen. Ska vi minska antalet tobaksdebuter och stå upp för barn och unga mot tobaksindustrins målgruppsanpassade marknadsföring så krävs ett kraftfullt direktiv från EU. Inte ett, av industrin, försvagat.

Läs artikeln i dn och se svts klipp på ämnet via länkarna nedan.