Kriminalvårdens förslag: totalt rökförbud på häkten och anstalter

12 juli 2019
 / 
Kriminalvårdens förslag: totalt rökförbud på häkten och anstalter

Kriminalvården har skickat ett föreslag till regeringen om att ändra fängelse- och häkteslagarna. Av hälsoskäl vill de totalförbjuda rökning för intagna och personal på landets häkten och anstalter.

Idag är det endast tillåtet för intagna på häkten och anstalter att röka utomhus på specifika tider och platser. För att följa med i samhällsutvecklingen och främja hälsan hos de intagna samt anställda föreslår Kriminalvården att rökning nu ska förbjudas helt.

Kriminalvården uppskattar att hälften av alla intagna är dagligrökare, vilket gör att hanteringen av deras rökning tar mycket arbetstid och resurser i anspråk. Myndighetens undersökningar visar att vid exempelvis Norrtäljeanstalten spenderas 72 timmar per vecka på kontroll och bevakning av rökningen. Ett totalförbud mot rökning skulle därför inte enbart bidra till bättre hälsa, utan även till en mer effektiv och ekonomisk resursanvändning.

Germy Woldu, förbundsordförande för Kris (Kriminellas revansch i samhället), tycker att förslaget är drastiskt och menar att det kommer orsaka problem och uppror. Christina Källgren Pettersson, enhetschef på anstalts- och häktesavdelningen på Kriminalvården, inser att det kommer bli en utmaning för många intagna som röker men lyfter fram att myndigheten i nästa skede ska fundera över hur de kan hjälpa klienterna att avstå från att röka.

Läs mer i Expressen.