Krossande majoritet vill slippa tobaksreklam

I dag släpptes Cancerfondsrapporten 2014 där Cancerfonden bland annat har tittat på hur svenska folket ställer sig i olika tobakspolitiska frågor. Resultatet är slående – närmare 80 procent anser att ett förbud mot cigarettskyltning i butiker är ett bra förslag! Undersökningen visar även att svenska folket är positiva till att höja tobaksskatten. Ett incitament som skulle kunna få färre unga människor att börja röka.

Ett förbud mot marknadsföring av tobaksprodukter i butik är angeläget eftersom reklamen inte sällan riktar sig mot en ung målgrupp. I lockande färger med löften om fräsch smak och, nu senast, mindre röklukt förskönas tobaksprodukterna till att försöka framstå som vilka konsumentvaror som helst.

Undersökningen är en klar signal på att inte bara vi utan även majoriteten av vår befolkning, tycker att det är dags för insatser i frågan. Nu inväntar vi agerande från politiskt håll. Eller blir det detaljhandeln som tar sitt ansvar?