Kvällsaktivitet x 2

sidbild_kvallsaktivitet-x2_606x454

Fettisdagen till ära har vi haft dubbla kvällsaktiviteter. Undertecknad har varit och pratat ungdomar och tobak hos SlutaRökaLinjen och också haft diskussioner hur de kan nå även en yngre målgrupp. Det är viktigt för oss att det finns slutaröka alternativ anpassade för unga.

Niclas och Hanna har startat upp vårt samarbetsprojekt med stadsdelen Skärholmen. Under kvällen har all fritidsgårdspersonal fått en inspirerande utbildning i tobaksförebyggande arbete. Projektet innebär utbildning för personalen, stöd i framtagandet av en tobakspolicy för hela fritids- och parkleksverksamheten samt inspiratörsbesök på alla gårdar för att inspirera ungdomarna.