Kvinnor och barn far illa på tobaksodlingar i Bangladesh

9 oktober 2020
 / 
Kvinnor och barn far illa på tobaksodlingar i Bangladesh

Kvinnor och barn tvingas arbeta under katastrofala förhållanden på tobaksplantager i Bangladesh. I samband med Världsdagen för anständiga arbetsvillkor den 7 oktober delade organisationen Unfairtobacco två korta filmer för att visa hur arbetssituationen ser ut på landets tobaksodlingar.

Anständiga arbetsvillkor är en mänsklig rättighet och en del av det globala hållbarhetsmålet nummer 8 i Agenda 2030, men ännu är vi långt ifrån att uppnå det. Många företag exploaterar arbetskraft och upprätthåller dåliga arbetsvillkor som en strategi för att öka sin tillväxt. Tobaksindustrin maximerar sina vinster på bekostnad av de människor som arbetar med tobaksodling, exempelvis i Bangladesh. I samband med Världsdagen för anständiga arbetsvillkor spred den tyska organisationen Unfairtobacco två korta filmer från deras partnerorganisation UBINIG i Bangladesh. En av filmerna visar hur barn som tvingas arbeta på tobaksfält berövas möjligheten till en fullgod utbildning. Den andra filmen visar hur tobaksodling skadar kvinnors hälsa samt hur deras makt och möjligheter begränsas på grund av arbetet.

Unfairtobacco belyser att tyska tobaksföretag bär en del av ansvaret för tobaksodlarnas situation, eftersom Tyskland är den femte största importören av råtobak från Bangladesh. För att bekämpa barnarbete och främja kvinnors rättigheter efterlyser de en lag i Tyskland som kräver att tobaksindustrin ska hållas ansvariga och stå till svars för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.

Om Unfairtobacco

Unfairtobacco arbetar för att avslöja hur tobaksindustrin skadar bönder, konsumenter och miljön. Genom informationsspridning, utbildning och nätverkande försöker organisationen fasa ut tobaken och bidra till en mer rättvis och hållbar världsekonomi.

Läs mer och se filmerna här.