Tobaksodlingens effekter på kvinnors rättigheter i Zambia

8 mars 2021
 / 
Tobaksodlingens effekter på kvinnors rättigheter i Zambia

Idag på internationella kvinnodagen lanseras en ny film, framtagen av organisationerna Unfairtobacco och the Tobacco Free Association of Zambia (TOFAZA), som visar hur kvinnor påverkas och skadas av arbetet på tobaksfälten i Zambia. Tillsammans med dessa organisationer uppmärksammar A Non Smoking Generation att kvinnors rättigheter måste stärkas över hela världen!

Unfairtobacco och TOFAZA har tagit fram en ny film som visar hur tobaksproduktionen kränker kvinnors rättigheter i Zambia. Tobak är en av Zambias främsta exportvaror och det är kvinnorna som står för en stor del av produktionen. Därför är det också kvinnorna som skadas och drabbas hårdast av dess negativa effekter. De kan knappt försörja sig på inkomsten från arbetet och utsätts dessutom för allvarliga hälsorisker.

Filmen handlar om kvinnors rätt till god hälsa och anständiga arbetsvillkor, och visar hur åtgärder för tobakskontroll påverkar hållbar utveckling.

Se filmen för att höra kvinnornas egna berättelser från tobaksodlingar i Zambia.