Låg prio på tobaksprevention

I går släpptes årets Cancerfondsrapport som åter igen trycker på vikten av tobaksprevention.

Det är dock både med glädje och sorg jag läser preventionsavsnittet. Det förtydligar nämligen bilden av att Sveriges politiker prioriterar ner tobaksfrågan ännu mer. Vad sägs om att 206 motioner lämnats in om tobak under perioden 1999 till 2008 och under samma period lämnades 1068 motioner in om trafik. Det ska ställa mot att tobak årligen dödar 6600 personer samtidigt som det dör 270 personer i trafiken. Ett annat målande exempel på tobakspreventionens låga prioritet är att för varje hundralapp som rökningen kostar Sverige satsas 20 öre på prevention.