Låga tobakspriser försämrar Sveriges internationella ranking

6 december 2022
 / 
Låga tobakspriser försämrar Sveriges internationella ranking

I en internationell ranking av länders implementering av åtgärder mot tobaksbruk sjunker Sverige från plats 15 till 21. Nedgången beror framför allt på Sveriges låga tobakspriser. Det visar den nya rapporten Tobacco Control Scale som genomförs vart tredje år av organisationen A Smoke-Free Partnership.  

Internationellt har Sverige tidigare betraktats som en förebild i det tobaksförebyggande arbetet, men de senaste åren har trenden vänt. Enligt rapporten Tobacco Control Scale, som kartlägger 37 europeiska länders insatser för att minska tobaksbruket i befolkningen, har Sverige halkat ner från plats 15 till 21 sedan föregående rapport. När den första rapporten togs fram år 2005 låg Sverige på plats sex.

En betydande orsak till Sveriges sjunkande ranking är låga betyg vad gäller systemet för tobaksskatter, som upprätthåller låga tobakspriser.

– Sverige faller från en grön markering till en orange. Våra nordiska grannar ligger långt före oss både i den totala rankningen, och särskilt på pris. I till exempel Norge kostar tobak nästan tre gånger så mycket som i Sverige, säger Lisa Klefbom, intressepolitisk expert på Cancerfonden, i ett pressmeddelande

Tillsammans med Cancerfonden efterlyser A Non Smoking Generation en rejäl och regelbunden höjning av tobaksskatten, då höjda tobakspriser är en av de mest effektiva åtgärderna för att förebygga tobaksbruk. Åtgärden är särskilt viktig för att minska skillnaderna i andelen rökare bland olika befolkningsgrupper, och således för att främja en mer jämlik hälsa i landet.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar? Se hur du kan bidra här.