Lagförslag i EU: obligatoriskt för företag att respektera mänskliga rättigheter

11 mars 2021
 / 
Lagförslag i EU: obligatoriskt för företag att respektera mänskliga rättigheter

EU-parlamentet har röstat ja till ett lagförslag som kräver att företag tar ansvar och säkerställer att deras verksamhet inte kränker mänskliga rättigheter eller skadar miljön. Politikerna vill att överträdelser ska leda till bötfällning och att import av produkter med koppling till exempelvis barnarbete ska förbjudas.

A Non Smoking Generation välkomnar denna lag och hoppas att den inom en snar framtid leder till att stora tobaksföretag ställs till svars för omfattande människorättskränkningar och miljöpåverkan.

Onsdag 10 mars enades EU-parlamentet om nya EU-regler som innebär hårdare krav på företag avseende deras påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. En stor majoritet av ledamöterna är positiva till att företag som verkar inom EU ska kunna straffas med böter om de kränker mänskliga rättigheter eller orsakar miljöproblem, direkt eller indirekt, i något led av deras produktionskedja.

De kommande reglerna innefattar brott mot mänskliga rättigheter, såsom sociala, fackliga och arbetstagarrättigheter, och mot miljön, såsom avskogning och klimatförändringar. Företagen måste förebygga korruption, identifiera och åtgärda eventuella brister eller skador, samt ge stöd och kompensation till brottsoffer. Alla stora företag som gör affärer i EU samt deras underleverantörer ska omfattas av reglerna.

Ledamöterna vill även förbjuda import av produkter vars tillverkning kan kopplas till tvångs- eller barnarbete.

Exempel på tobaksindustrins brott mot mänskliga rättigheter och miljön
  • Tobaksbönder arbetar under oacceptabla förhållanden med minimal ersättning och utsätts samtidigt för allvarliga hälsorisker
  • Miljontals barn arbetar på tobaksodlingar runtom i världen och berövas rätten till utbildning
  • Tobaksindustrin avverkar årligen 200 000 hektar skog

 

Läs mer om lagförslaget hos Europaportalen.

Läs mer om tobaksindustrin här.

Photo: The Guardian (2018) Malawi, photographer: David Levene