Lagrådet godkänner punktskatt på e-cigaretter

509169921-220x170

Regeringen föreslår ett införande av punktskatt på e-cigaretter och andra nikotinprodukter utan tobak. Lagrådet har granskat och godkänt förslaget som ska behandlas i riksdagen den 20 mars.

Lagförslaget innebär att vätskor till e-cigaretter ska beskattas med 2 kronor per milliliter och andra nikotinprodukter utan tobak ska beskattas med 200 kronor per kilogram. De som tillverkar, importerar och säljer dessa produkter på distans blir skattepliktiga. Enligt förslaget ska lagen börja gälla 1 juli.

Tobaksfakta som skriver om förslaget är positiva till punktskatten, men anser att den borde vara högre. De menar att forskningen om risker med e-cigaretter och liknande produkter är otillräcklig. Nikotinprodukterna riskerar dessutom bli en inkörsport till tobaksbruk bland ungdomar. Högre skatt leder ofta till prishöjningar vilket är effektivt för att hindra barn och unga från att köpa och bruka tobak.

En positiv aspekt av förslaget är att det inte endast omfattar e-cigaretter. Utvecklingen av nya nikotinprodukter går snabbt och dessa riskerar spridas till den svenska marknaden. Ur ett förebyggande perspektiv är det viktigt att den nya skatteregleringen omfattar alla produkter som tillför nikotin utan tobak.

Text- och bildkälla: Tobaksfakta