Lagrådet säger nej till rökförbud vid entréer

rokning-forbjuden-e1364974090158

Efter granskning av regeringens förslag om att utvidga rökförbud till fler offentliga platser invänder lagrådet mot att förbudet ska gälla vid entréer till rökfria lokaler. De anser att det blir svårt att hålla någon ansvarig för områden med otydliga gränser.

Regeringens nya tobaksproposition innehåller förslag om att utvidga rökförbud till uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser, områden avsedda för kollektivtrafik samt entréer till rökfria lokaler och allmänna utrymmen. Lagrådet nekar att den kommande lagen ska gälla vid entréer. Beslutet motiveras av en osäkerhet kring hur förbudet ska upprätthållas och vem som ska ansvara för det.

Lagrådet framhåller att förslaget innebär att den som ansvarar för en rökfri plats också är skyldig att informera om förbudet och se till att det följs. De menar att gränserna för vissa områden i förslaget inte är tillräckligt definierade för att det ska fungera. Det uppfattas också problematiskt att enskilda individer ska ansvara för att säkra ordning på allmänna platser de inte äger.

Utifrån lagrådets synpunkter kommer regeringen överlämna en proposition till riksdagen som ska diskuteras i socialutskottet i början av april. Beslut kring förslagen fattas i mitten av maj efter riksdagsdebatt. Läs mer hos Tobaksfakta.

Bildkälla: Tobaksfakta