Läkare: förebygg tobaksbruk bland unga och minska drogmissbruket

26 januari 2022
 / 
Läkare: förebygg tobaksbruk bland unga och minska drogmissbruket

Användning av två eller fler olika droger kan påskynda och förstärka utvecklingen av beroende. I Läkartidningen uppmärksammar Matz Larsson, överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, vikten av att förebygga tobaksbruk bland unga, då nikotin ofta är den första drog som ungdomar testar – och som kan leda till ökad mottaglighet för alkohol och andra droger. Slutsatsen i artikeln är att ”kraftfulla samhällsinsatser i linje med WHO:s tobakskonvention” ger stora folkhälsovinster genom minskat drogmissbruk.

Drogerna nikotin, alkohol och opioider (en grupp substanser som verkar likt morfin – smärtlindrande och ångestdämpande) interagerar vid utveckling av beroende, samt vid avvänjningsförsök. Läkaren Matz Larsson redogör för hur dessa droger samverkar och framhäver särskilt tobaksprevention som en viktig åtgärd för att minska drogmissbruk samt främja folkhälsan. Nikotin – som ofta är den första drogen som unga testar – riskerar att bli en inkörsport till ökat bruk av alkohol och opioider. Vid bruk av flera droger kan deras effekter stärkas, vilket riskerar att leda till djupare beroende, ökat bruk och allt svårare avvänjning.

Nikotin och alkohol

Nikotin används ofta i kombination med alkohol och kan då öka de positiva upplevelserna av alkoholen. Personer som konsumerar stora mängder alkohol kan uppleva att nikotin ökar alkoholens ångestdämpande effekt samtidigt som det kan lindra dess negativa effekter.

Matz uppmärksammar hur tobaksindustrin har utnyttjat sambanden mellan nikotin och alkohol i sin marknadsföring, exempelvis genom kampanjer i samarbete med alkoholföretag. Sådana tendenser återkommer även tydligt i industrins marknadsföring av nya nikotinprodukter i sociala medier, genom bilder på personer och influencers som befinner sig i festliga miljöer med alkohol som ett ”naturligt” inslag.

Ett urval av huvudbudskapen från artikeln
  • Nikotin kan fungera som inkörsport till andra drogberoenden.
  • Nikotin kan öka tillfredsställelsen av alkoholkonsumtion, och tvärtom.
  • Storkonsumenter av alkohol får mer nikotinabstinens och svårare att sluta röka.

Vill du hjälpa oss att förhindra tobaksdebuter bland unga? Stöd vårt arbete här.

För att läsa mer om hur nikotin interagerar med andra droger, besök Läkartidningen.