Läkare varnar för fler EVALI-fall i Sverige

Läkare vill uppmärksamma svensk sjukvård om de risker och symtom som kännetecknar EVALI, en svår lungsjukdom som orsakas av e-cigarettanvändning. Under sista halvåret 2019 insjuknade 2700 personer, varav 60 dog, i USA och i höstas rapporterades två liknande fall i Sverige. I Dagens Medicin beskriver läkarna sjukdomstillståndet och varnar för risken att antalet EVALI-fall i Sverige kan komma att öka.

Efter två misstänka fall av EVALI (e-cigarette, or vaping, product use associated lung injury) i Sverige gick Giftinformationscentralen den 9 december 2019 ut med en varning för den allvarliga lungsjukdomen med koppling till e-cigarettanvändning. Sedan juni 2019 har antalet sjukdomsfall i USA beräknats till 2700 och 60 av de insjuknade har avlidit.

En stor del av sjukdomsfallen tros bero på ämnet E-vitaminacetat som verkar ha använts för att späda ut e-vätskor med THC-oljor (det verksamma ämnet i cannabis). Dessa produkter har främst sålts på den svarta marknaden i USA men kan även ha nått Sverige. De svenska läkarna framhäver dock att EVALI kan ha ytterligare orsaker och att det därför finns anledning till fortsatt vaksamhet kring lungsjukdom orsakade av e-cigaretter.

E-cigarettanvändningen bland unga både i USA och Sverige har ökat kraftigt de senaste åren. Produkten har utvecklats, designats, smaksatts och marknadsförts för att locka den unga generationen in i nikotinberoende. Aerosolen som bildas när e-vätskan förångas via ett värmeelement kan bestå av tusentals olika kombinationer av ämnen och tillsatser (lösningsmedel, smaker och nikotin) som kan ge allvarliga lungskador vid inandning. 14 procent av de personer som insjuknade i höstas uppgav att de inte hade använt e-vätskor med THC, alltså produkter där E-vitaminacetat inte kan förklara lungskadan.

Läkarna vill uppmärksamma sjukvården på risken att fler personer i Sverige kan komma att insjukna. De menar också att det med stor sannolikhet redan finns ett mörkertal av personer som har drabbats av sjukdomen utan att sjukvården har uppfattat kopplingen till e-cigaretter.

På Giftinformationscentralens hemsida finns mer information och stöd till läkare kring diagnostisering och handläggning av misstänkta EVALI-fall. Läkare uppmanas även att rapportera erfarenheter till Giftinformationscentralen så att de ska få en bild av sjukdomens omfattning på nationell nivå och kunna förbättra sitt stöd vad gäller diagnostisering och behandling.

Artikeln finns att läsa i sin helhet hos Dagens Medicin och är skriven av Erik Lindeman, Sonny Larsson, Sara Tehrani, Anders Blomberg och Magnus Lundbäck.