Lancet: Vägen till en tobaksfri värld 2040

The Lancet, en av världens mest ansedda medicintidskrifter, lanserade i veckan kampanjen ”Tobaksfri värld 2040”. Initiativet är ämnat att skapa större medvetenhet inför den 16:e världskonferensen om tobak och folkhälsa, som hålls i Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten den 17 – 21 mars.

Kampanjen har samlat forskare världen över som presenterar sina lösningar och förlag på hur politiker bör agera för att hantera de globala folkhälsoproblem som rökningen medför. Begränsningar i marknadsföring, enhetliga paket och försäljning under disk är några av förslagen.

Experterna menar att det finns möjlighet att skapa en tobaksfri värld inom 25 år om världens politiker enas mot tobaken. Forskarna efterlyser en internationell ”turbo-insats” mot tobaken och en kontinuerlig utfasning av försäljningen.

“Det är tid att världen erkänner det oacceptabla i skadorna som tobaksindustrin orsakar och börjar arbeta för en värld som i praktiken är fri från försäljning av tobaksprodukter”, säger Robert Beaglehole, forskare vid universitetet i Auckland, Nya Zeeland.

WHO uppskattar att drygt sex miljoner människor dör till följd av tobaksanvändning varje år världen över. Organisationen menar att ett minskat tobaksbruk är världens mest effektiva insats för att förebygga förtida dödsfall.