Långtidsrökning ökar risk för sjukhusinläggning och dödsfall vid covid-19

Personer som har rökt i över 30 år löper mer än dubbelt så stor risk att bli inlagd på sjukhus på grund av covid-19, jämfört med icke-rökare. Risken att dö av sjukdomen är också 89 procent större bland långtidsrökare. Det visar en ny studie som publicerats i JAMA Internal Medicine.

En ny studie på 7102 patienter visar att det finns ett samband mellan långtidsrökning och allvarliga symtom av covid-19. Resultaten påvisade en mer än fördubblad risk (125 procent större) att bli inlagd på sjukhus på grund av covid-19 bland personer som hade rökt i över 30 år. Långtidsrökare löpte också 89 procent större risk att dö till följd av sjukdomen, jämfört med personer som aldrig hade rökt.

Forskarnas slutsats är att ”kumulativ exponering för cigarettrök är en oberoende riskfaktor för sjukhusinläggning och dödsfall vid covid-19.”

Ta del av studien här.