Larm om e-cigarettskador i Sverige

10 december 2019
 / 
Larm om e-cigarettskador i Sverige

Sedan juni har 2290 sjukdomsfall och 47 dödsfall med koppling till användning av e-cigaretter rapporterats i USA. Efter att två liknande fall nu har upptäckts i Sverige uppmärksammar Giftinformationscentralen den svenska läkarkåren om riskerna med e-cigaretter.

Nu går Giftinformationscentralen ut med en varning till svenska läkare om e-cigaretters skadeverkningar. Två fall av lungsjukdom som misstänks ha en koppling till e-cigaretter har rapporterats i Sverige under den senaste månaden. Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen, vill göra läkare medvetna om risken att fler liknande fall av diagnosen EVALI (lungsjukdom orsakad av e-cigaretter) kan uppkomma i Sverige.

Ännu är det inte helt bekräftat att de lungskador som har rapporterats i Sverige beror på e-cigaretter, men i båda fallen har personerna uppgett att de har använt e-cigaretter med THC-oljor i e-vätskan.

Erik Lindeman betonar att skadorna inte har orsakats av vanliga e-cigaretter med nikotin. I USA har samtliga sjukdomsfall kopplats samman med e-cigaretter som har köpts utanför den officiella marknaden och i en stor del av fallen innehåller produkten THC, som är ett aktivt ämne i cannabis.

Under det senaste året har de som säljer e-vätskor utanför den officiella marknaden börjat späda ut THC-oljor med tillsatsämnet vitamin- E-acetat, och det finns starka misstankar om att lungskadorna beror på detta ämne. Säljarna tillsätter ämnet för att tjäna mer pengar och Erik Lindeman liknar det med ”att blanda ut kokain med bakpulver”.

Erik tror att det finns en stor risk för fler liknande sjukdomsfall i Sverige eftersom THC-produkter importeras från USA och även säljs till konsumenter på den svenska marknaden.

Sjukdomsfallen i USA kännetecknas av symtom som illamående, kräkningar, buksmärtor och andningsbesvär. 80 procent av de drabbade har varit under 35 år. Erik uppmärksammar därför att det är viktigt att läkare ställer riktade frågor om e-cigaretter och THC till unga patienter med andningssvårigheter.

Giftinformationscentralen välkomnar läkare att ta kontakt med dem vid misstänka fall av EVALI och vid behov av stöd för diagnos samt behandling.

Om diagnosen EVALI

EVALI är en förkortning av ”E-cigarette, or vaping, product use associated acute lung injury”. Patienter diagnostiseras med EVALI när andra orsaker till lungproblemen, utöver användning av e-cigaretter, har kunnat uteslutas.

Läs mer hos Läkartidningen.