Human Rights Watch

www.hrw.org

Human Rights Watch är en ideell global människorättsorganisation som har granskat tobaksindustrin i länder där tobak odlas, såsom USA, Indonesien och Zimbabwe. Läs deras rapporter för att få mer kunskap om tobaksproduktionens negativa effekter på en global hållbar utveckling – med fokus på barns rättigheter, arbetsvillkor och miljö.