Läkare mot Tobak

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Bland annat utvecklar de informationsmaterial med mål att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.