STOP

www.exposetobacco.org

– STOP (Stopping Tobacco Organizations and Products) är ett globalt nätverk som sprider kunskap om hur tobaksindustrin arbetar för att påverka tobakspolitiken och fånga en ny generation av tobaksbrukare. Syftet är att öka förståelsen för tobaksindustrin eftersom det är en viktig förutsättning för att aktörer i olika sektorer ska kunna motverka dess strategier.