The Guardian

www.theguardian.com

– Tidningen The Guardian har gjort reportageserien ”Tobacco – A deadly business”. Serien fokuserar på tobaksepidemins omfattande skador och tobaksindustrin som ligger bakom.