Tobacco Atlas

www.tobaccoatlas.org

– Tobacco Atlas är en omfattande guide om frågor som handlar om tobakskontroll. Den innehåller fakta om tobakens skadeverkningar ur olika perspektiv och redogör för evidensbaserade metoder för att åtgärda problemen.