Livsmedelsverket: Snusliknande produkter ska inte klassas som livsmedel

28 mars 2019
 / 
Livsmedelsverket: Snusliknande produkter ska inte klassas som livsmedel

Livsmedelsverket har gjort en ny bedömning av snusliknande produkter, med eller utan nikotin, utifrån EU:s livsmedelslagstiftning. Slutsatsen är att dessa produkter inte ska klassas eller regleras som livsmedel. Bedömningen har skickats till Näringsdepartementet med en uppmaning till regeringen att utreda hur produkterna ska regleras.

I EU:s livsmedelsförordning definieras livsmedel som ”något som är avsett att ätas av människor”. Livsmedelsverket bedömer därför att de nya snusliknande produkterna inte är livsmedel, oavsett om de innehåller nikotin eller inte, och ska därför inte regleras enligt livsmedelslagstiftningen. Denna bedömning har skickats till Näringsdepartementet och regeringen uppmanas utreda hur produkterna ska kontrolleras.

Sedan mitten av 00-talet finns snusliknande produkter utan nikotin på den svenska marknaden som hittills har reglerats som livsmedel. Nyligen lanserades snusliknande produkter som marknadsförs som tobaksfria, men som innehåller nikotin. Livsmedelsverket har därför gjort en bedömning av dessa nya snusliknande nikotinprodukter utifrån EU:s livsmedelslagstiftning för att avgöra hur de ska klassas och kontrolleras.

Läs mer hos Livsmedelsverket.