Mad Men skulle vara Dead Men idag…

sidbild_mad-men-dead-men_520x284

Att det fortfarande röks på film och i Tv-serier brukar ibland försvaras med att det skildrar verkligheten men verkligheten är en annan. Det röks faktiskt MER på film och i Tv-serier idag än i det verkliga livet.

Tobaksbolagen har sedan länge (i stora delar av världen) förbjudits att sponsra filmer och göra reklam för sina produkter. Ändå produceras fortfarande många filmer med karaktärer som röker eller snusar. Vi vet att unga påverkas av rökning på film och i Tv-serier, därför är det dags för filmindustrin att agera. I en undersökning kunde man visa på att om filmindustrin skulle ta sitt ansvar för att unga inte exponeras för rökning skulle 18 procent färre ungdomar att prova.

Genom att skapa en #draping bild av hur Mad Men skulle sett ut vill vi visa upp rökningens sanna sida och uppmärksamma att rökning på film och i Tv-serier fortfarande påverkar ungas bild av tobak. Vi tycker inte att det ska vara okej att filmindustrin bidrar till att normalisera rökning hos unga.

Länkar: Dead Men