Malawiska tobaksbönder stämmer tobaksföretag för barnarbete

7 januari 2021
 / 
Malawiska tobaksbönder stämmer tobaksföretag för barnarbete

En grupp tobaksbönder i Malawi har lämnat in en stämningsansökan i brittisk domstol som hävdar att åratal av exploatering av arbetare och barnarbete ligger bakom tobaksföretagens vinster. Ansökan görs till förmån för de tusentals Malawiska bönder, och deras familjer, som lever i fattigdom och tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Det rapporterar Africa Times och The Guardian.  

I december 2020 lämnade en grupp Malawiska tobaksbönder, med hjälp av advokatbyrån Leigh Day, in en stämningsansökan i högsta domstolen i London med anledning av att två stora multinationella tobaksföretag – British American Tobacco och Imperial Brands – ökar sina vinster genom att utnyttja bönder och barn. Advokaterna uppmärksammar att tobaksbönderna arbetar under farliga förhållanden och med så låg ersättning att de hamnar i skuld. Ofta tvingas de ta hjälp av sina barn och i vissa fall har bönder sålt sina döttrar för att kunna betala av skulden. Samtidigt uppgick de berörda tobaksföretagens intäkter till över 13 miljarder amerikanska dollar under 2019.

Fordran motiveras av ”utbredd användning av illegalt barnarbete, illegalt tvångsarbete och systematisk exponering av sårbara och fattiga vuxna och barn för extremt skadliga arbetsförhållanden med minimalt skydd mot industriella olyckor, skador och sjukdomar”. Syftet är att tobaksföretagen ska kompensera de 7020 vuxna och barn som arbetar i deras leverantörskedja.

Advokatbyrån Leigh Day påstår att tobaksindustrin är strukturerad för att skapa en uppfattad distans mellan de stora företagen och arbetsförhållandena på tobaksfälten. Stora tobaksföretag likt British American Tobacco och Imperial Brands köper upp tobaksbladen från mellanhänder, som i sin tur köper från kontrakterade bönder. Advokatbyrån menar dock att företagen är medvetna om böndernas allvarliga situation och att företagen anser sig ha stor kontroll över arbetsförhållandena i deras leverantörskedja.

I januari 2021 väntas Leigh Day komplettera med mer detaljer kring stämningsansökan innan de fastslår fordrans penningvärde vid senare tillfälle. Resultatet av detta juridiska fall kan komma att få stor betydelse för företag med leverantörskedjor i länder där dåliga arbetsvillkor och barnarbete är vanligt förekommande.

Läs mer här.

Läs mer om situationen i Malawi i vår rapport Den Stora Tobakslögnen.