Malaysia: Förbjud tobak för alla som är födda efter 2005

31 januari 2022
 / 
Malaysia: Förbjud tobak för alla som är födda efter 2005

Regeringen i Malaysia planerar att förbjuda försäljning av tobak till alla som är födda efter 2005. Det innebär att dagens 17-åringar aldrig kommer att kunna köpa tobak lagligt, och målet är att tobaksbruket ska fasas ut i takt med att landets tobaksfria generationer växer upp. Förslaget omfattar alla former av tobaksprodukter, inklusive e-cigaretter.

I december 2021 föreslog Nya Zeeland att förbjuda tobaksförsäljning för den yngsta generationen, i syfte att fasa ut tobaksbruket genom att den lagliga åldern för tobaksköp höjs varje år. Nu följer Malaysia i deras fotspår genom ett liknande förslag om att förbjuda tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2005. Enligt landets hälsomyndighet ska förbudet omfatta både cigaretter, cigarrer, rökfri tobak, e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter.

Syftet med förslaget är att fasa ut tobaksbruket och minska den tobaksrelaterade sjukdomsbördan i landet. Ungefär en femtedel av landets befolkning som är över 15 år röker (uppskattningsvis 4,9 miljoner personer), vilket resulterar i drygt 27 200 dödsfall varje år.

Om Malaysias parlament röstar igenom förslaget är planen att förbudet ska träda i kraft redan 2023.

Vill du stödja vårt arbete för starkare tobakslagar i Sverige? Se hur du kan bidra här.

Läs mer om Malaysias planer hos CodeBlue.