”Man gör det enklare för barn att börja röka”

En studie från Världshälsoorganisationen WHO visar att människor i utvecklingsländer utsätts för betydligt mer intensiv och aggressiv marknadsföring av tobak än människor i rika länder i väst.

Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademien i Göteborg, menar att man gör det enklare för barn att börja röka genom att sälja cigaretter styckvis. Läs mer här.