Medierna i P1: ”Snusintresse bakom positiva röknyheten”

28 mars 2023
 / 
Medierna i P1: ”Snusintresse bakom positiva röknyheten”

Förra veckan rapporterade P3 Nyheter okritiskt att Sverige är på väg att bli det första rökfria landet inom EU, och att det till stor del beror på det svenska snuset. A Non Smoking Generation uppmärksammade då snabbt att denna nyhet är missvisande med anledning av det snabbt ökande tobaksbruket bland unga, och att den planterades av snuslobbyister i syfte att marknadsföra deras produkter. 

P3 Nyheter, tillsammans med många andra mediekanaler, tog nyligen del av ett pressmeddelande med information om att Sverige kommer bli rökfritt år 2023. I praktiken innebär det att färre än fem procent av befolkningen röker. En stor bidragande orsak till denna framgång påstods vara det svenska snuset. P3 Nyheter publicerade en artikel om detta men missade all kritisk granskning och det faktum att pressmeddelandets avsändare var en lobbyorganisation som vill marknadsföra snus.

Vår generalsekreterare Helen Stjerna kontaktade P3 Nyheter för att uppmärksamma felaktigheterna i deras rapportering, och bad om rättelse. Efter lite påtryckningar erkände kanalen sitt misstag, och därefter bjöd Medierna i P1 in henne för att kommentera händelsen samt tobaksindustrins metoder i en radiointervju.

– Det är ju marknadsföring av snus från början till slut, där man har liksom valt ut vissa fakta och så har man valt sin egen förklaringsmodell till varför vi har så låg andel rökare i vissa målgrupper.

Trots att rökningen bland vuxna har minskat till låga nivåer har Sverige ändå en lång väg kvar tills vi kan klassas som rökfria. Helen framhäver behovet av mer ingående granskning av tobaksindustrin i media, och förklarar att snuslobbyisternas PR-kupp bara är ett av många exempel på hur industrin arbetar för att påverka politiker och allmänheten i syfte att sälja fler beroendeframkallande produkter.

Dessvärre klipps stora och viktiga delar av intervjun bort, där Helen exempelvis berättar:

  • Om det drastiskt ökande tobaksbruket bland unga: Enligt CAN:s senaste skolundersökning använder allt fler ungdomar snus och nya nikotinprodukter, och för första gången på tio år syns en ökning i andelen rökare bland gymnasieelever.
  • Om oberoende forskning som visar att snus och e-cigaretter inte fungerar som effektiv rökavvänjning: Snarare än att byta produkt leder försök till rökstopp med hjälp av andra tobaks- och nikotinprodukter oftare till ett blandbruk av flera skadliga produkter.
  • Om oberoende forskning som visar att nikotinanvändning i tidig ålder ökar risken för framtida rökning samt drogmissbruk: Enligt SBU-rapporten ”Samband mellan snus, e-cigaretter och tobaksrökning” ökar snus- och e-cigarettanvändning risken för framtida rökning.

För att lyssna på hela inslaget, klicka här och spola fram till de sista 10 minuterna av programmet som sändes lördag den 25 mars.