Mexiko förbjuder rökning på alla offentliga platser

Mexiko har infört en av världens striktaste tobakslagar. Det är nu förbjudet att röka på alla offentliga platser i landet, inklusive hotell, parker och stränder. Personer som bryter mot förbudet riskerar höga böter eller upp till 36 timmars fängelsestraff.

I december 2022 godkände Mexiko ett förslag om att totalförbjuda rökning på alla offentliga platser, såsom parker, hotell och stränder. Den 15 januari 2023 trädde rökförbudet i kraft, och de enda platserna som är undantagna är privata hem samt privata områden utomhus.

Personer som bryter mot förbudet kan straffas med böter på upp till 300 amerikanska dollar, motsvarande drygt 3000 svenska kronor. De som inte lyder kan riskera att hamna i fängelse i upp till 36 timmar.

The Pan American Health Organization, en folkhälsoorganisation som arbetar för bättre hälsa i Amerika, hyllar Mexikos initiativ för att förebygga tobaksbrukets negativa hälsoeffekter. Organisationen uppmärksammar att tio procent av alla dödsfall i landet varje år kan härledas till tobaksbruk eller exponering för passiv rökning.

A Non Smoking Generation efterlyser fler rökfria miljöer i Sverige, och framför allt en lag om tobaksfri skoltid. Vill du stödja vårt arbete? Se hur du kan bidra här.

Källor: TimeOut och Global News