Migranter exploateras på tobaksodlingar i Italien

16 januari 2020
 / 
Migranter exploateras på tobaksodlingar i Italien

Afrikanska migranter, däribland barn, tvingas arbeta på tobaksodlingar i Italien utan formella kontrakt och skyddsutrustning. Sommaren 2019 rapporterade tidningen The Guardian om slavliknande arbetsvillkor i områden som producerar tobak för några av världens största tobaksföretag.

Italiens tobaksindustri

Tre av världens största tobaksproducenter, Philip Morris, British American Tobacco och Imperial Brands, gör stora investeringar och köper tobak från områden i Italien där migranter, främst från Afrika, utnyttjas på tobaksodlingar. Det visar en tre år lång granskning av Italiens tobaksindustri som gjorts av Tidningen The Guardian. Granskningen tros vara den första i Europa som undersöker produktionskedjan. Larmrapporterna kommer från regionen Kampanien som producerar mer än en tredjedel av landets tobak. Italien är det land i Europa som producerar mest tobak.

Omänskliga arbetsvillkor

Trots att det finns flera regelverk och garantier för att skydda tobaksarbetare avslöjar granskningen rättighetskränkningar och brist på skyddsutrustning. The Guardian pratade med 20 asylsökande, inklusive barn, från exempelvis Elfenbenskusten, Ghana och Guinea, som vittnade om att de hade tvingats att arbeta 12 timmar om dagen utan kontrakt och skydd. De uppgav att ersättningen var lägre än minimilön, de saknade tillgång till rent vatten och de utsattes för verbala övergrepp samt rasdiskriminering från deras chefer. Icke-afrikanska arbetare fick ungefär dubbelt så mycket betalt.

Den låga ersättningen gjorde dessutom att arbetarna inte hade råd att köpa utrustning som kunde skydda mot hälsoriskerna som tobaksodling innebär. Utan handskar och skyddskläder exponerades arbetarna för stora mängder giftiga bekämpningsmedel och nikotin direkt från plantan. De hade värk i kroppen och huvudet, och upplevde symtom som liknande feber och malaria.

Problem inom jordbrukssektorn

Ett fackförbund i staden Caserta, som ligger i regionen Kampanien, informerade om de generellt dåliga arbetsvillkoren inom jordbrukssektorn, inklusive tobaksindustrin. Tusentals arbetare, varav majoriteten är migranter från norra Afrika, subsahariska Afrika och Östeuropa, exploateras genom illegala kontrakt, låg ersättning och utpressning.

Otillräckliga åtgärder

2018 gjordes en överenskommelse mellan en organisation för jordbrukare, Organizzazione Interprofessionale Tabacco Italia (OITI), och jordbruksministeriet om att introducera en uppförandekod (code of conduct) inom tobaksindustrin. Syftet var att skydda arbetarnas hälsa och minska industrins miljöpåverkan. OITI erkände dock snabbt att problemen kräver en mer strukturell förändring och långsiktiga lösningar med engagemang från samtliga aktörer i leverantörskedjan, tillsammans med staten och andra relevanta parter. De intervjuade migranterna uppgav att de inte hade upplevt någon förändring i deras arbetsvillkor efter uppförandekodens införande.

Tobaksföretagen hävdar att de endast köper tobak från leverantörer som följer strikta riktlinjer för att garantera värdiga arbetsvillkor. Philip Morris påstod att de inte hade upptäckt några missförhållanden. British American Tobacco och Imperial Brands uttryckte att de skulle göra en utredning utifrån kritiken.

Läs mer om granskningen och Italiens tobaksindustri hos The Guardian.