Milano förbjuder rökning på fler offentliga platser

22 januari 2021
 / 
Milano förbjuder rökning på fler offentliga platser

Milano blir den första staden i Italien att förbjuda rökning i flera offentliga utomhusmiljöer. Rökförbudet inkluderar exempelvis parker, busshållplatser och sportarenor, och omfattar även användning av e-cigaretter. Det rapporterar Nyheter24.

2005 blev det förbjudet att röka inomhus på barer och restauranger i Italien. Nu blir Milano den första italienska staden som utökar rökförbudet till flera allmänna platser utomhus. Syftet är bland annat att förbättra luften i staden.

De nya reglerna förbjuder både rökning och användning av e-cigaretter i parker, sportarenor, på kyrkogårdar och sportarenor. Personer som vill röka utomhus måste hålla ett avstånd på minst tio meter till andra människor. De som inte respekterar förbudet riskerar att få böter på upp till 2500 kronor.