Minskad cigarettförsäljning i Storbritannien efter införande av standardiserade paket

En ny studie visar att cigarettförsäljningen har minskat signifikant i Storbritannien efter införandet av standardiserade paket och höjd tobaksskatt. Forskarteamet framhäver att åtgärderna är effektiva för att minska tobakskonsumtionen och främja folkhälsan.  

Ny forskning vid University of Bath visar att cigarettförsäljningen har minskat signifikant i Storbritannien efter införandet av standardiserade tobaksförpackningar och höjda punktskatter på billigare cigaretter. Studien utfördes genom en analys av försäljningsdata från en treårsperiod mellan maj 2015 och april 2018. Forskarna upptäckte att försäljningen minskade i högre takt efter att den nya lagstiftningen trädde i kraft – från en minskning på i genomsnitt 12 miljoner pund i månaden innan lagen, till en minskning på 20 miljoner pund i månaden efter lagens införande. Studieresultaten pekar också på att tobaksindustrins nettointäkter samtidigt minskade med 13 procent.

Forskarna bakom den nya studien, som har publicerats i BMJ:s Tobacco Control, menar att resultaten visar att standardiserade paket i kombinationen med beskattning har positiva effekter på folkhälsan genom att minska tobakskonsumtionen. De hoppas att studien kan förse beslutsfattare runtom i världen med värdefullt underlag som bevisar effektiviteten med standardiserade förpackningar.

Storbritannien var det näst första landet i världen, efter Australien, att införa standardiserade cigarettpaket och det första landet med omfattande försäljningsstatistik där det var möjligt att analysera effekten av åtgärden. I samband med att åtgärden implementerades fullt ut i maj 2017 introducerades också en högre punktskatt på billigare cigaretter.

Huvudforskaren förklarar att tobaksindustrins minskade intäkter indikerar att den nya lagstiftningen har hindrat flera av industrins lukrativa strategier, såsom användandet av olika design för att signalera skillnaden mellan premium- och billigare cigarettmärken. Industrin har förlitat sig på intäkterna från premiummärken för att kunna sälja andra märken till lägre pris så att ungdomar och priskänsliga grupper har råd att köpa. Standardiserade paket motarbetar denna strategi då premiummärken blir mindre attraktiva och samtidigt bidrar den höjda punktskatten till att industrin måste höja priserna på billigare märken. Den nya lagstiftningen kan därför minska förekomsten av rökning och dess negativa konsekvenser.

Läs mer om studien här.