Minskad cigarettförsäljning i världen under pandemin

14 december 2020
 / 
Minskad cigarettförsäljning i världen under pandemin

Philip Morris och Japan Tobacco, två av världens största tobaksbolag, har sålt betydligt färre cigaretter i år. Globalt har deras försäljning minskat med cirka 10 procent och en del av förklaringen tros vara coronapandemin. I Sverige bekräftar Sluta-röka-linjen att fler rökare vill sluta på grund av pandemin. Det rapporterar SVT Nyheter.

Philip Morris sålde 473 miljarder cigaretter globalt från januari till september 2020. Enligt SVT:s beräkningar är det 57 miljarder färre jämfört med samma period 2019 och motsvarar en minskning på 10,9 procent. Mellan samma period 2018 och 2019 minskade försäljningen med 3,4 procent. Den relativt stora nedgången tros därför till viss del bero på coronapandemin.

Bolagets försäljning minskade mest i Syd- och Sydostasien, med 16,9 procent, och minst i Europa, med 5,2 procent. Även Japan Tobacco rapporterar en kraftig minskning på nio procent globalt och pandemin uppges vara en bidragande orsak.

Sluta-röka-linjen i Sverige har samtidigt upplevt en ökning av telefonsamtal och chattar från personer som vill ha hjälp att sluta röka. Under våren 2020 ökade antalet personer som sökte stöd med 10 procent jämfört med föregående år, och många uppger pandemin som anledning. Vissa är rädda för att bli svårt sjuka och andra upplever att de har fått bättre förutsättningar till rökstopp tack vare exempelvis social distans och minskad stress. Dock finns även vissa som uppger att pandemin har ökat röksuget och gjort det svårare att sluta på grund av förlorat socialt stöd till följd av inställda aktiviteter.

Läs mer hos SVT Nyheter.