Möte på Socialdepartementet

Idag har undertecknad tillsammans med Linda Engström, ordförande på UNF träffat representanter från gruppen som sitter med provköps-utredningen. Vår förhoppning är så klart att tillsynsmyndigheter återigen tillåts att göra provköp. Alldeles för många näringsidkare bryter mot lagen och säljer till minderåriga, det är inte okej!

Utlåtandet kommer i månadsskiftet mars-april så nu hoppas vi på ett positivt besked!