Möte på socialdepartementet

Undertecknad kom nyligen tillbaka från socialdepartementet och ett möte med sakkunnig till Maria Larsson; Ulrik Lindgren, AND-T sekretariatets ansvarige Maria Renström samt Christoffer Carlson som ansvarar för tobaksfrågorna på socialdepartementet.

Vi framförde vår syn på EUs förslag på det nya tobaksproduktdirektivet ur ungas synvinkel. Många bra frågor och diskussioner dök upp och vi fick beskedet att Mara Larsson stödjer EUs förslag på 75 % varningsbilder. Vilket var ett glädjande besked!

Vi passade även på att lämna över ett öppet brev riktad till hela regeringen, riksdagen och Sveriges EU-parlamentariker undertecknat av 31 olika organisationer och riksförbund. Budskapet var att stödja hela förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv, sätt folkhälsan i fokus.