Munkfors kommun inför tobaksfri skoltid!

Munkfors kommun har beslutat att förbjuda alla former av tobak i skolan. Syftet är att skapa en hälsofrämjande skolmiljö och förebygga tobaksbruk bland eleverna. Det rapporterar Nya Wermlands-Tidningen.

Utskottet för lärande och stöd i Munkfors kommun har beslutat att införa tobaksfri skoltid, vilket innebär att det blir förbjudet för eleverna att röka och snusa under tiden de är i skolan. Beslutet motiveras av omtanke för eleverna som inte ska behöva komma i kontakt med tobak under skoltiden. Anna Falk, verksamhetschef, menar att detta ställningstagande mot tobak är viktigt i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Anna betonar även att tobak kan bli en inkörsport till annat missbruk.

I ett inslag i TV4:s program Efter fem berättar Anna att kommunen vill ta ansvar och värna om elevernas hälsa på både kort och lång sikt. Förhoppningen är också att den tobaksfria skoltiden kan motverka grupptryck, som ofta är en orsak till att ungdomar börjar med tobak.

För stöd och info om hur skolor kan följa detta viktiga initiativ, besök tobaksfriskoltid.nu.