Rökning ska visas mindre på Netflix

Rökning visas mer i tv-serier på Netflix än på vanliga tv-kanaler i USA, enligt en undersökning av den tobaksförebyggande organisationen Truth Initiative. Rökningen i tv-serier har ökat från förra året, men nu ska Netflix vända utvecklingen.

Truth Initiative, en amerikansk organisation som sprider kunskap och arbetar för att bekämpa tobaksindustrin, har analyserat förekomsten av rökning i tv-serier på Netflix. De upptäckte att rökning visades tre gånger så ofta som förra året.

Netflix väljer nu att ändra på detta genom att exkludera cigaretter och e-cigaretter från tv-serier som riktar sig till en yngre målgrupp. Rökning kommer inte visas i serier med en åldersgräns på 14 år eller lägre, med undantag för de fall där rökningen bidrar till ”historisk eller faktamässig korrekthet”.

Initiativet togs med hänsyn till rökningens skadlighet och risken att påverka unga genom att skildra rökning positivt på film och i tv-serier.

Läs mer hos SVT Nyheter Kultur.