Nationell kampanj mot rökning i Finland

Den finska staten vill stärka tobakslagstiftningen för att nå målet om ett rökfritt Finland 2030. 2010 startades en nationell kampanj som har bidragit till att andelen vuxna rökare har minskat från 20 procent till 13 procent. Nu har 44 åtgärder föreslagits för att andelen ska minska till 5 procent 2030.

För att minska tobaksbruket i Finland har staten föreslagit 44 åtgärder i form av lagar och förbud. Exempelvis har tobaksskatten höjts, tobaksprodukter får inte synas i butik, varningstexter samt varningsbilder på förpackningarna är större och det har föreslagits fler rökfria offentliga miljöer. Ytterligare ett förslag möjliggör för fastighetsägare att förbjuda rökning på balkonger om hyresgästerna samtycker.

E-cigaretter regleras på samma sätt som andra tobaksprodukter. Staten har även förbjudit frukt- och godissmaker som kan locka ungdomar att vilja testa. Snus får inte säljas i Finland.

Läs mer hos SVT Nyheter.